تجهیزات سم چینی و شاخ بری

تجهیزات سم چینی و شاخ بری

تجهیزات سم چینی گاو


دیسک سم چینی تیغه الماسه

دیسک سم چینی تیغه الماسه

دیسک سم چینی تیغه الماسه..

6,000,000ريال

رنت اسکولاپ(چاقوی سم چینی گاو)

رنت اسکولاپ(چاقوی سم چینی گاو)

رنت سم چینی اسکولاپ المان (چاقوی سم چینی گاو)..

4,500,000ريال

سیم شاخ بری گاوی

سیم شاخ بری گاوی

سیم شاخ بری گاو ابزاری است جهت برش شاخ های گاو استفاده مسشود . در صورتی که شاخ گاو برریده نشود ممکن ..

1,300,000ريال

فرز دیمردار سم چینی

فرز دیمردار سم چینی

فرز دیمردار سم چینی گاو..

2,100,000ريال

قیچی سم چین گوسفندی

قیچی سم چین گوسفندی

قیچی سم چین گوسفندی..

1,100,000ريال

پشم چین گوسفندی هاینیگر

پشم چین گوسفندی هاینیگر

پشم چین گوسفندی هاینیگرفیلم اموزش پشم چینی گوسفند برای دیدن فیلم کلیک نماییددستگاه های نیگر سوی..

65,000,000ريال

پنس حلقه انداز کش قطع شاخ و دنبه

پنس حلقه انداز کش قطع شاخ و دنبه

پنس حلقه انداز کش قطع شاخ و دنبه    ..

650,000ريال

چسب سم گاوی(چسب سم تکنوبیس)

چسب سم گاوی(چسب سم تکنوبیس)

چسب سم گاوی(چسب سم تکنوبیس)..

6,000,000ريال

چوب سم گاو(تخته سم گاو)

چوب سم گاو(تخته سم گاو)

چوب سم گاو(تخته سم گاو)..

35,000ريال

کش قطع شاخ و دنبه و کشه اخته کن

کش قطع شاخ و دنبه و کشه اخته کن

کش قطع شاخ و دنبه و کشه اخته کنکش قطع شاخ و دنبه وسیله است برای قطع کردن شاخ و دنبه گوسفند و شاخ گاو..

12,000ريال

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)